sábado, 3 de marzo de 2012

A praia dos afogados (La playa de los ahogados)

A praia dos afogados
Autor
Domingo Villar (1971)
Máis información: Galaxia de autores
Más información: Siruela

Libro
Editorial: Galaxia
Edición lida: 2011
Páxinas: 504
ISBN: 978-84-9865-180-5

Edición en castellano: La playa de los ahogados
Editorial: Siruela
Edición: 2011
Páginas: 448
ISBN: 978-84-9841-129-4
 

A miña impresión

Logo de intercalar a miña entrada, e lectura, anterior entre os dous libros de Domingo Villar, tócalle o turno a A praia dos afogados. Esta lectura non me ten defraudado nadiña e de certo que non foi un mal consello o que me deron cando me recomendaron que o lera.
Ainda que seguro que xa se ten lido a miña anterior entrada de Ollos de auga, fago unha breve sinopse dos personaxes, facendo un autoplaxio do que escribín xa:
 
Leo Caldas é un policía que recentemente deixou a súa relación emocional coa súa parella, á que bota de menos continuamente. Asemade, participa nun programa radiofónico no que tentan axudar ós cidadáns a resolve-los problemas cotiás e que poden requeri-la participación da policía, e do que, supón, apenas hai ouvintes mais, ó longo dos acontecementos, descubre que realmente é unha estrela radiofónica.
 
Rafael Estévez, maño, destinado en Vigo por mor do seu xeito de traballar coma policía, é un mangallón que non entende o xeito de ser e de falar dos galegos, pero que fita marabillado de que en Galicia, ó contrario do que pensa a xente, vai un calor e unha humidade que non esperaba. A todo iso, o vivir nunha cidade na que todo é costa arriba ou costa abaixo, segundo se estea abaixo ou arriba, faille que non pare de se laiar do clima do sur de Galicia.

En A praia dos afogados os nosos heroes tentan resolver o que semella ser un suicidio e que, por mor dun pequeno detalle e a intuición do inspector Caldas, podería ser un asasinato encuberto. Asemade, Caldas, atópase cunha situación familiar que o mantén en vilo e faille dar moitas voltas á cabeza a respecto do pouco tempo que lle adica á súa vida persoal. O que de primeiras semella ser un caso máis dun mariñeiro afogado vaise converter nun caso dos máis complexos que tivo que resolver a nosa parella policial. Ós poucos vanse sucedendo as pesquisas que levan a percorrer diferentes localidades costeiras galegas: Vigo, Panxón, Neda,...

Mais o máis complexo do asunto é que cando se están a desenvolve-los acontecementos aparece un segundo caso, tamén estrano e sen solución pola incompetencia policial e pola teimudez e o medo (a alguén) que teñen os máis vinculados ós dous casos: todo é silencio e reviravoltas. Os acontecementos ligan ámbolos casos e sen resolve-lo derradeiro deles é imposible resolve-lo primeiro. Gracias á nenz de  Caldas e ó seu pai, as pescudas avanzan cara bó porto e, así e todo, as cousas non son como semellan ser, e sorpréndenos o desenvolvemento final ó que se chega.

En Ollos de auga amósasenos unha visión da cidade de Vigo que nesta novela vese ampliada ás localidades e arredores desta cidade, dándonos a coñece-la ría de Vigo dende unha perspectiva mariñeira. Tamén, como non podía ser doutro xeito, atópase moi presente a incompresión dos de fóra cara o xeito de falar e entenderse dos galegos, as nosas reviravoltas lingüísticas, preguntando sempre polo evidente. A praia dos afogados é unha novela agradable de ler e recomendable, pero coma segunda lectura logo de ler esta primeira, sobor de todo para coñecer o xeito de ser e de actuar dos nosos personaxes.
 
Contraportada do libro

Nunha praia de Panxón, na ría de Vigo, aparece o cadáver dun mariñeiro coas mans atadas cunha brida de plástico. Os veciños falan dun suicidio, mais as primeiras investigacións amosan unha realidade diferente que levará o inspector Leo Caldas a mergullarse no ambiente mariñeiro da vila, nun universo onde o vento funga historias de naufraxios e de heroes que venceron o mar. Despois do éxito de Ollos de auga, Domingo Villar (Vigo, 1971) volve introducir o lector nunha intriga sen acougo. Unhas pescuda policial que, en A praia dos afogados, tamén é unha esculca na memoria e nas ilusións fanadas.

Mi impresión
 
Luego de intercalar mi entrada, y lectura, anterior entre los dos libros de Domingo Villar, le toca el turno a A praia dos afogados. Esta lectura no me ha defraudado nada de nada y ciertamente que no fue un mal consejo el que me dieron cuando me recomendaron que lo leyera.
Aunque seguro que ya se ha leído mi anterior entrada de Ollos de auga, hago una breve sinopsis de los personajes, haciendo un autoplagio de lo que ya escribí:
 
Leo Caldas es un policía que recientemente dejó la relación emocional con su pareja, a la que echa de menos continuamente. Además, participa en un programa radiofónico en el que intentan ayudar a los ciudadanos a resolver los problemas cotidianos y que pueden requerir la participación de la policía, y del que, supone, a penas hay oyentes pero, a lo largo de los acontecimientos, descubre que realmente es una estrella radiofónica.

Rafael Estévez, maño, destinado en Vigo por motivo de su manera de trabajar coma policía, es un hombre corpulento que no entiende la manera de ser y de hablar de los gallegos, pero que se queda maravillado de que en Galicia, al contrario de lo que piensa la gente, hace un calor y una humidad que no se esperaba. A todo esto se le suma que vivir en una ciudad en la que todo es cuesta arriba o cuesta abajo, según se mire, hace que no pare de quejarse del clima del sur de Galicia.

En A praia dos afogados nuestros héroes intentan resolver lo que parece ser un suicidio y que, por un pequeño detalle y la intuición del inspector Caldas, podría ser un asesinato encubierto. Además, Caldas, se encuentra con una situación familiar que lo mantiene en vilo y le hace dar muchas vueltas a la cabeza respecto del poco tiempo que le dedica a su vida personal. Lo que de primeras parece ser un caso más de un marinero ahogado se va a convertir en un caso de los más complejos que tuvo que resolver nuestra pareja policial. Poco a poco se van sucediendo las pesquisas que llevan a recorrer diferentes localidades costeras gallegas: Vigo, Panxón, Neda,...

Pero lo más complejo del asunto es que cuando se están a desarrollar los acontecimientos aparece un segundo caso, también extraño y sin solución por la incompetencia policial y por la tozudez y el miedo (a alguien) que tienen los más vinculados a los dos casos: todo es silencio e idas y venidas. Los acontecimientos ligan ambos casos y sin resolver el último de ellos es imposible resolver el primero. Gracias a la niñez de Caldas y a su padre, las investigaciones avanzan hacia buen puerto y, aún así, las cosas no son comoparecen  ser, y nos sorprende el desarrollo final al que se llega.

En Ollos de augase nos muestra una visión de la ciudad de Vigo que en esta novela se ve ampliada a las localidades y alrededores de esta ciudad, dándonos a conocer la ría de Vigo desde una perspectiva marinera. También, como no podía ser de otra manera, se encuentra muy presente la incompresión de los de fuera por la manera de hablar y entenderse entre ellos los gallegos, nuesras idas y venidas lingüísticas, preguntando siempre por lo evidente. A praia dos afogados es una novela agradable de leer y recomendable, pero como segunda lectura luego de ler esta primeira, sobre todo para conocer la manera de ser y de actuar de nuestros personajes.
 
Contraportada del libro
 
«La playa de los ahogados es honda y humana... ¡Perdonen que no evite empujar hacia su lectura!»
Pilar Castro, El Cultural, El Mundo

«Una excelente novela policiaca.»
Ernesto Ayala-Dip, El Correo

Una mañana, el cadáver de un marinero es arrastrado por la marea hasta la orilla de una playa gallega. Si no tuviese las manos atadas, Justo Castelo sería otro de los hijos del mar que encontró su tumba entre las aguas mientras faenaba. Sin testigos ni rastro de la embarcación del fallecido, el lacónico inspector Leo Caldas se sumerge en el ambiente marinero del pueblo, tratando de esclarecer el crimen entre hombres y mujeres que se resisten a desvelar sus sospechas y que, cuando se deciden a hablar, apuntan en una dirección demasiado insólita. Un asunto brumoso para Caldas, que atraviesa días difíciles: el único hermano de su padre está gravemente enfermo y su colaboración radiofónica en Onda Vigo se está volviendo insoportable. Tampoco facilita las cosas el carácter impulsivo de Rafael Estévez, su ayudante aragonés, que no acaba de adaptarse a la forma de ser del inspector.

2 comentarios:

 1. Ola Xosé Lois,

  Vexo que descubriches ao detective Leo Caldas! Para min foron unha gran sorpresa e despois unha ledicia de lectura. Eu, que xa coñecía Vigo, descubrín outro Vigo e máis outros lugares pretos a ela. Penso que son unhas excelentes novelas. Eu espero con paciencia e con expectación a terceira entrega, que vai saír na primavera.

  Saúdos, ata pronto

  Dani

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Non sabía que había sair tan cedo a nova entrega. Dende logo tamén estarei á expectativa. Saúdos

   Eliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...